C7:34


     (Rubrik:)                                                                                                Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Nårga  Skattehemman  2  bådhe lijka stora                            
     2        Södhergärdet  uthsädhe                                     24 tunnor      
     3        Norre och östergärdett                                      25 tunnor      
     4        Nårga Enger.                                                                         
     5        3.  Sågeqwarner, en kommer Nårga by                                  
              til, en är Cronones och then tredie Doct                                  
              Salvii.                                                                                     
              Höö til hela byen                                               160 lass        
                                                                                                            
              Föreskrevne heman äro godhe Sädhesheman hafwa               
              och godhe Enger sampt uthmark, timmer                                 
              och wreete skogh.                                                                  
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     torp lydher till Nårga                                                                        
     Här tager Rikstens ägor wedh                                                          
     Axen lacus                                                                 
     NB  a. Östergården i Nårga hafwer uthiord i Nolinge som                
     fins igen på Nolinge afrijtning folio 9.  numero 6.                               
     här tager oppinge gärdhe wedh                                                        
     här tager Råby Engh widh                                                                
     Här tager Islesta gärdhe wedh 
     Scala Ulnarum