C7:35-36


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Huusby     Cronohemman  2    lijka stoora.                            
     2        Norregärdett    uthsädhe                                    13 ¾ tunna   
     3        Södergärdett    uthsäde                                      16 tunnor      
     4        Engh til höö ihop                                                60 lass          
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                 
     A       Åffwänge               Cronohemman  2  halfwe                         
                                            Skatte uthiord  1                                       
     B       Östergärdett  uthsädhe                                       13 tunnor      
     C       Wästergärdett  uthsädhe                                    13 tunnor      
     D       Engh Skogh gången   höö ihop                           80 lass          
                                                                                                            
     a        Oppinge   Cronohemman  2  lijka stoora.                               
     q        Östergärdett   uthsädhe                                      20 tunnor      
     v        Wästergärdett   uthsädhe                                   20                 
     d        Långh Engen Skoggången                                  80 lass          
     e        Siö Engen                                                                              
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwa ingen uthmark                               
              lijtet fiskewatn.                                                                       
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     På dhenne sijdan taga kyrkio byens ägor wedh                                 
     på dhenne sijdan taga Nolinge ägor wedh.                                        
     lerjordh                                                                                           
     Lerjordh                                                                                          
     Axan lacus                                                                 
     lerjordh                                                                                           
     leerjordh                                                                                          
     På dhenne sijdan tager Islesta gärde och Engh wedh.
     Scala Ulnarum