C7:37


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Uringe                                                                                    
              Skattehemman  1                                                                  
     2        Östergärdett  uthsädhe                                       13 tunnor      
     3        Wästergärdett  uthsädhe                                    14 tunnor      
     4        Skattegårdens Engh                                           50 lass          
     5        Lindor i gården                                                                       
     6        Ibidem Skattehemman  ½   särskilt med ägor                         
     7        Norregärdett   uthsädhe                                     7 ½ tunna     
     8        Wästergärdett   uthsädhe                                   7 ½ tunna     
                                                                                                            
              Samma heman hafwer sin Engh widh                                       
              Brogghambra,  hwilkes qvalitet finns                                       
              i gen på Brogghambra affrijtningh                      
              folio  1.                                                                                  
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Lerjordh                                                                                          
     haghe                                                                         
     hage  
     Lindh                                                                         
     Lindh        
     Lerjordh                                                                    
     leeriordh
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum