C7:38


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Ennesta   Skattehemman  2      a.   b.                                     
     2        Östergärdett    uthsädhe                                     23 tunnor      
     3        uthiordh til Elffwesta välborne Cammer Rådz    
              Cunradtz Falkenbergz Sätegårdh  2 ½ tunneland
              i östergärdet.                                                                          
     4        Wästergärdett   uthsädhe                                   20 tunnor      
              uthjordh ligger och sammaledes i skiffte medh    
              dhem så i dhetta gärdet som i dhet förre                                  
     5        Engher til Ennesta                                             
     a        Östergården hafwer i byamåhl                            41 alnar        
     2        Såer i Östergärdet                                             11 ¼ tunna   
     4        I Wästergärdett                                                 10 tunnor      
     b        Wästergården hafwer i byamåhl   36 alnar        
     2        Såer i Östergärdett                                            9 7/8unnor   
     4        I Wästergärdett                                                 9 tunnor        
              Uthiorden hafwer i byamåhl                               6 alnar          
              såes i wästergärdet                      1
5/8unna    
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     leriordh                                                                                            
     här Swarer wåhresta gärde emot
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum