C7:39-40


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Wåhresta               Skattehemman  1                                     
                                            Skatte uthiord  1  til Ennesta Skatttegård
                                            Frelse uthiord  1                                        
     2        Norregärdett  uthsädhe                                      17 tunnor      
              medh dhett lille gärdett                                                            
     3        Öster och wästergerden   uthsädhe                    17 tunnor      
     4        Wäster Engen sank måsswaldh                          30                 
     5        Öster Engen                                                      60 lass          
              Skattegården hafwer i byamåhl                          30 alnar        
              Såer hwart åhr                                                   10 ½ tunna   
              höö                                                                   60 lass          
              Skatte uthiorden hafer i byamåhl   11 ½ alnar    
              Såer åhrligen                                                     3 ¾ tunna     
              höö                                                                   20 lass          
              Frelse uthiorden hafer i byamåhl   7 alnar          
              Såer åhrligen                                                     2 ½ tunna     
              höö                                                                   10 lass          
              Til föreskrevne heman finns Skogh sampt                               
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Ennesta gärde swarar här emot                                                        
     Sand och leerjord                                                                            
     Sand och lerjord                                                                              
     Lacus Samxan                                                                                 
     här tager Tyttninge ägor wedh                                                          
     Malma Siön
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ullnarum.