C7:41


     (Rubrik:)         Grodinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Malma                        Cronohemman  1  bådhe lijka stora     
              eller malmsjö             Frelsehemman  1                                  
     2        Östergärdett   uthsädhe                                           10 tunnor
     3        Wästergärdett   uthsädhe                                        10 tunnor
     4        Engh full medh Skogh och Bergh                             100 lass   
              uthsädhe til Cronehemanet i östergärdet                                  
                                                                                            5 ½ tunna
               uthsädhe ibidem til frelsehemmanet                         5 ½ tunna
               uthsädhe til Cronohemanet i wästergärdet               5 tunnor  
              Sammalunda och til frelsehemmanet                       5 tunnor  
              höö til hwarthera hemmanet                                     50 lass     
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                          
    
     På dhenne sijdhan om Siön taga Nolinge ägor wedh                         
     Malma Siön                                                                                     
     på dhenne sijdan taga wåhresta ä-gor wedh                                      
     På dhenne sij-dan taga prä-stegårdens ä-gor wedh                           
     På dhenne sijdan taga Tyttninge ägor wedh                      
     Scala Ulnarum.