C7:42


                                                                                           
    
     (Rubrik:)   
     Tälebo Sochn                                                                                  
     Tälliebo Sochn                                                                                 
                                                                                                            
     Tälliebo Sochn                folio                                                          
     Hågha       42                                                                                  
     Tyslinge     43                                                                                  
     Skiäleby    44                                                                                  
     Wreta        45                                                                                  
     Carleby     46                                                                                  
     Hagaby     47                                                                                  
     Hall           48                                                                                  
     Igelsta       49                                                                                  
     Glaesby     50                                                                                  
                                                                                                            
     Notarum Explicatio
                                                                           1
     Hågha  Cronohemman   1                                                               
     2        Östergärdett     uthsädhe                                    14 tunnor      
     3        Wästergärdett                                                   8 tunnor       
              medh dhet lille gärdet som                                                      
              kallas åkerlösa.                                                                      
     4        Håga Enge pars                                                                      
              höö til håga                                                        30 lass          
              Lijten åker dock är han wäl                                                    
              brukader, lijten uthmark,                                                         
              intet fiskewatn.                                                                       
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Åkerlösa gärdet                                                                               
     på dhenne sijdan taga Tyslinge ägor wedh                                        
     här tager hall gärde wedh                                           
     leeriordh
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum.