C7:43-44


     (Rubrik:)   
     Tälebo Sochn                                                                                  
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Tyslinge     Skattehemman   1                                                
     2        Östergärdett   uthsädhe                                      13 tunnor      
     3        Uthjorden til Nidergården i hall                          1 ½ tunna     
     4        Wästergärdett    uthsädhe                                  9 ½ tunna     
     5        Engh til Tysslinge                                              
     6        Tysslinge Enger höö                                           60 lass          
              Til föreskrevne heman lydher en Engh widh Tyt-                     
              ninge wästergärde belägen   til höö                     12 lass          
              Föreskrevne heman hafwer uthmark: Men intet 
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Skiäleby.    Cronohemman  1                                                
     B       Östergärdett    uthsädhe                                     14 tunnor      
     C       Uthiordh til Ennesta Skatte  uthsädhe                 2 tunnorland
     D       Wästergärdet                                                    11 tunnor      
     E       Uthiordh til Ennesta Skattegård    2 tunnorland                       
              höö til förebenämnde heman                             60 lass          
     F       Skiäleby  Engh                                                                       
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman finns godh åker sampt uthmark            
              och någott fiskewatn.                                                              
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     På dhenne sijdan gräntzar Gärtuna ägor närmast till     
     leerblandat jordh                                                                              
     på dhenne sijdan gräntza Wåhresta ägor näst hoos                            
     hagar                                                                         
     leerblandat Sw<a>rtmylla[1]                                                               
     På dhenne sijdan[2]          Tyttninge ägor wedh.
     West.
     Ost
     Syd.
     Scala Ulnarum


[1] Bokstav saknas. Dokumentet skadat.

[2] Härefter ett ord oläsligt.Dokumentet skadat.