C7:45


     (Rubrik:)   
     Täliebo Sochn                                                                                 
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Wreeta     Cronohemman     2  halfwe                                   
     2        Östergärdet     uthsädhe                                     9 tunnor        
     3        Wästergärdet och  uthsädhe                               9 tunnor        
     4        Engher til wreta.                                                                     
              Uthsädhe til hwar gårdh i hwarthera                                        
              gärdett                                                              4 ½ tunna     
              höö til hwar gårdh                        30 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafuer ingen synnerlig                              
              uthmark uthan lijtet tarfweskogh                        
              och fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Uttringe Lacus                                                                                 
     ödhe åker                                                                                        
     På dhenne sijdan taga Ennesta ägor wedh                                         
     Wåhresta ägor                                                                                 
     Skiäleby ägor
     Scala Ulnarum.