C7:50


     (Rubrik:)   
     Täliebo Sochn                                                                                 
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Glaesby                 Skattehemman   1                                    
                                            Frelsehemman   2                                     
     1        Skattehemman  har i byamåhl                            42 ½ aln        
     B       Södhergärdett uthsädhe til samma gård              7 ½ tunna     
     C       Norregärdhett  uthsädhe                                    6 ¾               
     D       Måsswaldz Engh til                                            20 lass          
     E       hårdwaldz Engh till                       12 lass          
                                                                                                            
     2        Frelsehemman   2  bådhe lijka stora i ägor.                            
              Hafwa i byamåhl tilsaman                                   68 aln            
     B       uthsädhe i Södhergärdett                                   13 tunnor      
     C       uthsädhe i Norregärdett tilsama                          10 ¼ tunna   
     D       Engh af måsswaldh                      35 lass          
     E       hårdwaldz Engh                                                 16 lass          
     F       Obrukatt åker til hela byn                                  1 ½ tunna     
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman är gott fiskewatn                                  
              Skogh och mulebete til nödtårfften.                                         
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     På dhenne sijdan taga Igelsta ägor widh                      
     lerblandat jordh                                                                               
     Glasby Siön
     Scala Ulnarum.