C7:55-56


     (Rubrik:)         Sallem Sochn                                                                                   
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Wällinge.                                                                                
     2        Norregärdet med dhet andre lille  10 tunnor      
     3        Södergärdet uthsädhe                                        12 tunnor      
     4        Måsswaldz Engh til                                            50 lass höö   
     5        Hammer Smedia thär mässingztråen dragz                               
     6        Smält ungen                                                                           
     7        Trägården                                                                              
              Östersijdan om åhn                                                                
     8        Kallas ålefiske gärdet     uthsädhe 6 ¾ tunna     
     9        tu särskilte gärde såes ett åhr uthsädhe               11 tunnor      
     10      Engh östersijdan om åhn till                                40 lass höö   
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman är godh lägenheet bådhe                      
              med åker och Engh, Skogh och uthmark                                 
              sampt och gott fiskewatn.                                                       
              Ålefiske gott.                                                                          
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                          
    
     Bop.  Mälaren lacus                                                                         
     lerjordh                                                                                           
     Borr Sion
     West.
     Ost.
     Swit
     Scala Ulnarum.