C7:57


     (Rubrik:)         Sallem Sochn                                                                                   
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Essdala           2     lijka stora                                                 
     2        Östergärdett    uthsädhe                                     17 tunnor      
              uthsädhe til hwar gård i samma                                               
              gärde                                                                8 ½ tunna     
     3        Uthjord affiället lyder til fogelsta i                      
              hwarthera gerdet                                               1 ¼ tunna     
     4        Engh til uthjorden                                               3 lass            
     5        Wästergärdett med Siögerdet uthsäde                18 tunnor      
              uthsädhe ibidem til hwart heman   9 tunnor        
              höö til hwart heman                                           40 lass          
     6        Essdala Engh                                                                          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer temmelig godh                             
              åker Skogh och fiskewatn.                                                     
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Landzwägen emillan Tälia och Stockholm                                        
     örjordh                                                                                            
     Hall Engh närmast
     West.
     Ost.
     Syd.
     Ullnarum Scala.