C7:61


     (Rubrik:)         Sallem Sochn                                                                                   
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Wästerhallinge.  Hospitals heman   3                                       
              alle lijka stoora.                                                                      
     2        Östergärdett      uthsädhe                                   29 tunnor      
              medh lille gärdet hema wid byen.                       
     3        Wästergärdett    uthsädhe                                  24 tunnor      
              Uthsädhe til hwarthera hemanet  uthi                                       
              Östergärdett                                                      9 tunnor        
              I Wästergärdett hwar                                         8 tunnor        
     4        Engh af godh måsswaldh.                                                       
              Höö til hwart heman                                          60 lass          
                                                                                                            
              På hallinge ägor är Igeltorpet bygt och                                    
              ligger för särdeles Skatt.                                                         
                                                                                                            
     A       Österhallinge.   Hospitals heman                        
     B       Norregärdett     uthsädhe                                   7 tunnor        
     C       Södhergärdet    uthsädhe                                   7 tunnor        
     D       Österhallinge Engh                       40 lass          
     E       Engh kommer til Igeltorp.                                                       
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwe godh åker och Enger                     
              uthmark och Skogh att bränna och Swea                                
              fiskewatn något i Siön kallas Tollen.                                        
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Räffwetorpett.                                                                        
     B       Norregärdet.  uthsädhe                                      2 ½ tunna     
     C       Södhergärdet.  uthsäde                                      2 ½ tunna     
     D       Engh til                                                              12 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne torp ligger inom råå                      
              och röör med hallinge                                                             
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     På dhenne sijdan tager Essdala Engh wedh.                                      
     Igeltorpet                                                                                         
     Swartmylla