C7:62b


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
     1        Tumboqwarn.                                                                        
     2        Ett gärdes uthsädhe                                           5 tunnor        
     3        Ett gärde                                                           2 tunnor        
     4        Hugleby åker dhet ene                                                            
              gärdet                                                               2 ½ tunna     
              det andre gärdett                                               1 ¼ tunna     
     5        Hugleby Engh                                                    40 lass          
     6        andre hemanetz gärde i                                                           
              Tumbo.   uthsädhe                                             5 tunnor        
     7        andre åhretz uthsädhe i                                                           
              noterede gerde                                                  4 ¼ tunna     
     8        Engh til                                                              30 lass          
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Skräklinge torp.                                                                     
     2        Norregerdet.     uthsädhe                                   6 ½               
     3        Södhergärdet.     uthsädhe                                 5 tunnor        
     4        Stubb Engh af hårdwald til                                 160               
                                                                                                            
              Föreskrevne heman ligger på hogel-                                       
               by ägor, och Skogh.                                                               
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Skogh och bärgh                                                                             
     Sanjordh                                                                                         
     Scala Ulnarum.