C7:63-64


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
               och Yttergåla        Skatte   1              8 öresland                  
     A       Hambra                 Frelse   2                                                  
     1        Skattehemman      8 öresland                                                
     b        åkerfiäller som Skattegården hafwer sär-                                
              skilt för sig sielf, eliest är han lijka                      
              stor medh dhe andre bådhe i åker och Eng                              
              hema uthi byen.                                                                      
              Samma fiäller draga                                           1 tunna         
     2        Frelsehemman     8 öres      Wälborne   Hindrik Fl[1]              
     3        Frelsehemman     8 öresland                                                  
     C       Östergärdet til hwar gårdh uthsädhe                                       
              åhrligen                                                             13 ½ tunna   
     D       Wästergärdet.  uthsädhe til hwar                       
              gårdh i samma gärdhe                                        14 ½ tunna   
     E       By Engen måsswaldz Engh                                 100 lass        
     F       Munk Engen lydher till num  3  andels                                     
     G       Kallas hambrahagen rögd af skogen                                        
     H       Eng kallas örningz Engen godh                                                
              hårdwaldh.                                                                             
              höö til hwart heman                                           70 lass          
              Til samma by finns goot fiskewat                       
              och Skog effter nödtorfften.                                                    
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     I        Uthiordh wedh Nackedala gärde                      
              belägen och lydher til Skattegården i ham-                              
              bra och är   3 ½ öresland      uthsädhe               3 ½ tunna     
     K       uthiordh ut Supra såes andre åhret                     2 tunnorland 
     L       Engh tilsamma uthiord och kallas                       
              Rösle.                                                                                    
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Elfwesta ägor swara närmast emot.                                                  
     Räfwetorp                                                                                       
     Eng til Räfwe-torpet                                                                         
     godh jord                                                                                        
     Tulinge Lacus[2]                                                                                 
     Skogz backar                                                                                  
     Nackedala Engh                                                                              
     På dhenne sijdan taga Tulinge ägor wedh  
     Scala Ulnarum.


[1] Härefter oläsligt.

[2] Mälaren överstruket.