C7:69


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Cammerådz wälborne Cunradtz Falkenbergz Sättegårdh        
              Elffwesta, benämdt.  Frelsehemman                                       
     B       Ny planterat trägårdh.                                                            
     C       Inhägnatt hage                                                                        
     D       Norregärdett        uthsädhe                                9 ½ tunna     
     E       Obrukat åker i samma gärde                              2 tunnorl]and
     F       Södhergärdett      uthsädhe                                10 tunnor      
     G       Stoor Engen als höö                                          50 lass          
     H       Ladugården                                                                            
     I        Östergärdett      uthsädhe                                   21 ½ tunna   
     K       Wästergärdett    uthsädhe                                  20 tunnor      
     L       Obrukatt åker i samma gärdhe                           2 tunnorland 
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     aleby egor                                                                                       
     leriordh                                                                                            
     På dhenne sijdan tager Nibble gärdhe wedh                                     
     leerjord                                                                                           
     Elffwe-sta lacus                                                                               
     hambra ägor
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum