C7:70


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Prästegården                                                                          
     2        Norregärdett          Uthsädhe                             30 ¾ tunnor  
     3        Södergärdett          Uthsädhe                             19 ½ tunna   
     4        Skenwaldz Engh                                                50 lass          
                                                                                                            
              Til Prästegården är lijten uthmark:  någott                                
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
     A       Bothkyrka kyrkioby   Cronohemman    ½                              
     B       Östergärdett       uthsädhe                                  10 tunnor      
     C       Wästergärdett    uthsädhe                                  9 tunnor        
     D       Kärrwaldz Engh till                      25 lass hö     
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer Ingen Skogh heller uth-                
              mark eij heller fiskewatn.                                                        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     här är stora Landzwägen emillan Stockholm och Tälie.
     leerjord                                                                                           
     leerjordh                                                                                          
     här Swarar Nässby Eng emot
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum