C7:71


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Nässby                  Skattehemman  1   Östergården               
                                            Cronohemman  1   Wästergården             
     2        Östergärdett      uthsädhe                                   15 tunnor      
     3        Wästergärdett medh wreten    uthsädhe              11 ¾ tunna   
     4        Engh till byen,  kärrwaldh                                                       
        a     Skattegården hafwer i byamåhl                          20 alnar        
              Såer i östergärdet                                              8 ¼ tunna     
              I wästergärdett                                                  7 ¼               
              höö til förbemälte gårdh                                    40 lass
        b     Cronogården hafwer i byamåhl                          17 tunnor
     2        Såer i östergärdett                                             6 2/4 tunnor
     3        I wästergärdett                                                  5 ¼
     4        höö til                                                                35 lass
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman finns gott fiskewatn:  Men                    
              lijten uthmark.                                                                        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     här Swarer Prästegårdens Engh emot                                               
     Aspen Lacus                                                                                   
     lerjord
     West

     Syd.
     Ulnarum Scala