C7:72


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Halunda                 Frelsehemman   1                                     
                                            Cronohemman   1                                    
     2        Östergärdett    uthsädhe                                     17 tunnor      
     3        Wästergärdet    uthsädhe                                   14 tunnor      
     4        By Engen                                                                               
     5        Ödhes åker                                                       5 tunnor        
     6        uthiord lyder til Elffwesta Wälborne                                        
              Cammer Rådz Cunrat Falkenbärgz                                         
              Sätegårdh och uthiorden är                                3 tunnor        
     7        Uthiord i östergärdett  lydher och                                            
              sammalunde med dhen förre och är                                         
                                                                                       3 ¾ tunna     
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Här Swarer Tompteberga gärde emot.                       
     leerjordh                                                                                          
     här Swarer Brunna gärde emot.                                                                              West
     Ost.
     Syd.
     Scala Ullnarum.