C7:73


     (Rubrik:)         Bootkyrkia Sochn                                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Kärsby.     Cronohemman   2  lijka stora                               
     2        uthsädhe til noterade gärdhe                               16 tunnor      
              uthsädhe til hwar gård i samma                                               
              gärdet                                                               8 tunnor       
     3        uthsädhe til noterade gärde                                14 tunnor      
              Til hwar gård uthsädhe                                       7 tunnor       
              höö                                                                   30 lass          
     4        Kärsseby Engh.                                                                      
     5        uthi dhenne noterade Engh hafwer                                           
              Tompteberga                                                     3 stenger       
              Bårgh                                                                4 stenger       
              Hundhambra och                                               4 stenger       
              Än är til Kärsseby ett stycke Engh                                          
              kallas apel Engen til hopa                                   20 lass          
              Til tompteberga är i storengen ett stycke                                 
              Engh kallas fruholmen ligger nedh                      
              wed Siön hwar får ther höö                                3 lass            
              Sammalunda och Sankullen.                                                   
                                                                                                            
     A       Tomptebärga.   Cronohemman  2  lijka stora                         
     1        Cronohemman.                                                                     
     B       uthsädhe östergärdet                                          6 ¼ tunna     
     C       uthsädhe i Wästergärdet                                    4 ¼ tunna     
     D       fnuggwaldz Engh till                                           20 lass          
     2        Cronohemman                                                                      
     B       uthsädhe i östergärdet                                        6 ¼ tunna     
     C       I Wästergärdet                                                  4 ¼ tunna     
     D       fnuggwaldz Engh til                                            20 lass          
                                                                                                            
              Ingen Skogh och uthmark fiske-                        
              watn til nödtårften.                                            
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Bårgh swarar emot                                                                          
     På dhenna sijdan swarar Hunhambra gärde strax emot.                     
     NB. 3.  dhet gärdhet som  såes ther til sam-ma åhr fins                     
     igen infra på dhetta bladh noterat littera L                                          
     lerjordh                                                                                           
     halunda gärdhe strax här näst                                                           
     hunhambra gärdhe                                                                           
     lerjordh Sandblandat                                                                        
     I dhetta Enge-stycke hafwer hwar gård i Kärsby 3 lass                     
     Kålfwinge  2 lass
     Scala Ulnarum