C7:75-76


     (Rubrik:)         Botkyrkia Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Aleby   Skattehemman    2          Storegården                        
                                                                 Litzlegården                        
     a        Storegården   hafwer i byamåhl                          49 alnar        
     2        Östergärdett     uthsädhe til storegården                                  
                                                                                       10 tunnor      
     3        En afdelt åkerfiäl på hwilken såes                                            
              til samma gärde       uthsädhe                             7 ½ tunna     
     4        Aleby Engh godh hårdwaldz Engh, hwar uthi                           
              dhe skifta lijka som i åkeren.                                                  
     5        Stor Engen hwar uthi dhenne effterskrevne                             
              hafwa  Sorter.                                                                        
              Norregård i Nybble och Skatt i Slakesta           10 alnar        
              Fiälesta Skattegård hafwer dher   25 alnar        
              Prästegården i samma Engh                               13 ½ aln       
     a        Wästergården i aleby                                         31 aln            
     b        Östergården ibidem                                           25 alnar        
     a        Wästergården höö als                                        60 lass          
               Wästergärdett uthsädhe til Storegården[1]                  tunnor      
               En Åkerfiäll hafwer uthsädhe samma åhr[2]           6 tunnor       
     b        Litzlegårdhen hafwer i byamåhl     35 alnar        
     2        uthsädhe i östergärdett                                       7 tunnor       
               åkerfiäll såes til samma gärde[3]                            7 ½ tunna     
     6        uthsädhe i Wästergärdett                                   7 tunnor        
     9        åker fiäll såes til samma gärde                            8 tunnor        
              I Engen lijka med dhen förre.                                                  
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     A       Fiälesta.   Skattehemman                                                       
     B       Uthsädhe i Norregärdett                                    8 ½ tunna     
     C       I wästergärdett                                                  7 ½ tunna     
     5        Engh inne medh aleby                                        30 lass          
              I stångemåhl                                                      25 alnar        
              Fiskewatn och uthmark til nödtårfften.                                     
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                          
    
     Slackesta och Brunna ägor                                                               
     Mälaren lacus                                                                                  
     Elfwesta ägor närmast
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum
     (Längst ner av annan hand:)
     Beskrifningen afskrifwen 1771: i anledning af
     Herr Kammarherren Silfwersparres begäran af
                                            Hans Lindskog


[1] Siffra saknas i vänster kolumn samt innan ordet tunnor

[2] Siffra saknas i vänster kolumn.

[3] Siffra saknas i vänster kolumn.