C7:79-80


     (Rubrik:)         Brennekyrkia Sochn                                                                        
                                                                                                            
     Notarum Explicatio
                                                                          
     1        Öreby by               Skatteheman     2                                      
                                            Frelseheman      1                                      
     2        Norregärdett          uthsädhe                              23 tunnor      
     3        Södergardett          Uthsädhe                             22 tunnor      
     4        Engh aff slett måsswaldh.                                                        
     5        Stor Engen full med Skogh.                                                    
     6        Engh uth med åhn Slett måsswaldh                                          
     7        Enghagar til hela byen.                                                            
     8        Lille Engen någott Skoghigh.                                                   
          1   Skattegården har i byamåhl                                14 alnar        
              Såer i Norregärdet                       7 ¼ tunna     
              I Södhergärdet                                                  6 ½ tunna     
              höö til                                                                50 lass          
         2    Skattegården har i byamåhl                                15 alnar        
              Såer i Norregärdet                       8 tunnor        
              I Södhergärdet                                                  7 ¾ tunna     
              höö til                                                                55 lass          
              Frälsegården är lijka stoor bådhe i                                          
              åker och Engh medh en thera Skattegård                                
              Til föreskrevne heman är gott uthrum medh                            
              Skogh til att bränna och Swea    sampt                                   
              och fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Kyrkio Siön.                                                                                    
     leerjordh och dungiordh                                                                   
     Eng medh Skogh. 30 lass.                                                                
     Slett måsswaldz Engh                                                                       
     Daniel Larssons teppa ödhe                                                             
     Pär Larssons ödhe                                                                           
     Anders Knuthssons ödhe                                            
     Slett måsswaldz Engh                                                                       
     Engz hagar kommer allen byen till signo +                                         
     Öreby                                                                                             
     leerjordh                                                                                          
     Lacus Magerungen                                                                          
     Skoghig Engh til 10 lass
     West.
     Ost.
     Syd.
     Scala Ulnarum.