C7:82


     (Rubrik:)         Brennekyrkia Sochn.                                                                       
                                                                                                            
     Notarum explicatio.         
                                                               
     1       Soolberga by     7  öresland                                                             
     2        Östergärdet   uthsädhe                                       5 tunnor        
     3        Wästergärdet   uthsädhe                                    7 ¾ tunna     
     4        Engh hårdwaldh till                       25 lass höö   
                                                                                                            
              Haffwer och tårftig                                            
              Skogh att brenna och                                                             
              Swea sammalunda                                            
              och fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
           
Notarum explicatio    
 
                                     
     1        Brennekyrkia.                                                                        
     2        Klockaregården                                                                     
     3        Klåckarens wreeter.                                                               
              Uthsädhe til klockare gårdhen                                                 
              hwart åhr                                                           2 ¼ tunna     
     4        Lindh till höö                                                     6 lass            
              Annor läghenheet har Klockaren                       
              intet.          
                                                                            
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Solber-ga                                                                                        
     Lerjordh                                                                                          
     Hårdwaldz Engh                                                                              
     Brännekyrkia                                                                                   
     Lindh 6 lass höö                                                                              
     Kyrkio Siön                                                                                     
     West.
     Ost.
     Syd

    
     författad år 1636 af                                                                          
     Sven Mansson