C7:83-84


     (Rubrik:)         Brennekyrkia Sochn                                                                        
                                                                                                            
     Notarum explicatio                                                                          
     1        Faresta   Skatte      1                                                             
     2        Bådhe gärden äro lijka stora                                                   
              uthsädhe til hwarthera gärdet                                                  
              åhrlighen                                                            14 ½ tunna   
                                                                                                            
     3        Engen måsswaldh    dessföru-                                                 
              than hafwer och samma heman                                               
              en stor Eng i Österhaninge belägen                                          
              får als hema och borto höö                                200 lass        
              Föreskrevne heman ligger i godh lägenheet och 
              hafwer gott uthrum medh Skog och                                         
              tårpare, sampt och gott fiskewatn.                                          
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Måsswaldz Engh                                                                              
     Betes haghe                                                                                     
     Faresta                                                
     Scala Ulnarum.