C7:87-88


     (Rubrik:)         Brennekyrkia Sochn                                                                        
                                                                                                            
     Notarum Explicatio
                                                                          
     1        Bärgh     Skatte    1                                                               
     2        Wästergärdet    uthsädhe                                   13 tunnor      
     3        Brunby     Skatte   1                                                              
     4        Wästergärdet     uthsädhe                                  19 ½ tunna   
              Ett åhr haffwa the gärde tilsamman och                                   
              gå i skifte med hwar annan nembligen i                                    
     5        Östergärdet bådhe ihop  uthsädhe                      25 tunnor
              Skattegårdh i Bärgh hahr så i byamåhl               21 alnar
              och såer i samma gärde                                     9 3/4             
              Skattegård i Brunby hafer och ibidem                33 alnar        
              och Såer dhet åhret                                           15 ½ tunna   
     6        Enghen  thär skiffta the tilsamman                      
              såsom uthi åkeren                                                                   
              Til Brunby Skattehemman    höö 40 lass          
              Til Bärgz  Skatte       höö                                  30 lass          
              Föreskrevne heman haffwer tårfftigh Skogh att 
              brenna och Swea,  sammaledes och fiskewatn.  
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Bärgh                                                                        
     Lindh                                                                         
     Brunby                                                                                            
     Leerjordh                                                                                        
     Stenh waldz Engh                                                                            
     Leerjordh                                             
     Scala Ulnarum.