C7:90a


                                                                                                                  Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                                  Huddinge Prästegårdh     fol                  90                                       
     Stuesta                            fol                  91                                       
                                                                 92                                       
     Fullesta                           fol                  95                                       
     med en äng til prestgården                     96                                       
     Wijsta                             fol                  98                                       
     Lenna                              fol                  99                                       
                                                                 100                                     
     Stensättra                        fol                  101                                     
     Norre Lijsma Engier        fol                  103                                     
     Norre Lijsma by              fol                  104                                     
     Söder Lijsma                   fol                  107                                     
     Ågesta                            fol                  111                                     
     Lille Orlångsiö                 fol                  115               
     Orlångsiö                         fol                  116                                     
     Glummesta                      fol                  117                                     
     Oppsala                          fol                  118                                     
     Ballsta  eller Balingsta      fol                  119                                     
                                                                 120