C7:90b


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
.                                                               
     1        Huddinge kyrkia                                                                     
     2        Prästegården.                                                                         
     3        Uthsädhe till hwarthera gärdett                           8 tunnor        
              Engen kallas kyrkio Engen ligger inne                                      
              med Fullesta Engh och synes som präste-                               
              gården skulle wara giord såmpt aff                                          
              fullestas och såmpt af Stuestas ägor.                                       
                                                                                                            
              Til Prästegården lyda och twå Enger                                       
              i Stuesta Engh wid trehörningen belä-                                      
              gne til höö                                                         16 lass          
              höö als til prästegården                                      30 lass          
              Til Prästegården är ingen lått till Skogh                                    
              uthan måste tillijta andre, någott fiske-                                     
              watn.                                                                                     
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     kallas mull Engen                                                                             
     Stubbhage                                                                                       
     lerjord                                                                                             
     Hudinge Kyrkia                                                                               
     Prästegården
     West.
     Ost.
     Syd
     Scala Ulnarum.
     (I blyerts:)
     Anno 1636