C7:91-92


     (Rubrik:)         Huddinge Sochn                                                                              
                                                                                                            
              Notarum Explicatio
                                                                
     1        Stuesta.                                                                                  
              2    heman lijka stora hwar af                                                  
              dhem hafer i byamåhl                                         17 ½ alnar    
     2 a     hwar såer i Norregärdet                                     8 ¼ tunna     
     3 b     I Södhergärdet hwar                                          7 tunnor        
                                                                                       80 lass
              2     heman äro thär än lijka                                                    
              stora hwar har  i byamåhl                                   21 alnar        
              Och hwar såer i Norregärdet                             9 ½ tunna     
              I Södhergärdet hwar                                          8 tunnor        
              höö hwar                                                           70 lass          
              Til Ländzmannens gårdh är och                                               
              en Engh belägen strax uth för                                                  
              gärdet till höö                                                    20 lass          
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman är gott uthrum                                      
              med Skog att bränna och Swea                                              
              sampt och någott fiskewatn                                                     
              i Trehörningen.                                                                       
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                         
    
     Kärr Engh kallas måss brunnen                                                        
     leriord                                                                                             
     leriord                                                                                             
     Stuesta                                                                                            
     lerjord                                                                                             
     mojord                                                                                            
     mojord och lerjord                                                                           
     Stor och wijdh Engh full med stora bärg och Skogh    
     några Slåtter iblandh.                                                                       
     Stort Kärr Onyttigt                                                                          
     kallas Prästebordett och lyder til Huddinge Prästegårdh                    
     Lacus Trehörningen                                                                         
     Lydher til Huddinge Prästegårdh 7 lass                       
     Ödhe åker
     Scala Ulnarum