C7:Register 1


                                                                                                            
               Södermanneland                                                                    
               Swartlösa Härad                                                                    
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                        Folio             
              Grödinge Sockn                                                1                  
              Tälliebo Sockn                                                  42                 
              Salheem Sockn                                                  52                 
              Bootkyrckia Sockn                                           62                 
              Brennekyrckia Sockn                                        77                 
              Huddinge Sockn                                                90                 
                                                                                                            
              Register öfwer Byarne finnes widh                                          
              hwar Sockn appart, på desse häråfwanföre                             
               Citerade Folia                                                                        
                                                                                                            
               (Annan stil:)                                                                            
               År 1893, januari, är denna kartebok med                               
               ledning af hennes register invänterad och                                 
               fullständig befunnen. Anm. i prot.                      
                                            H.M. Kruuse