C7:Register 2

                                                 
                                                                                                            
     Swartelösa Häradt                                                                           
                                                                                                            
     Grödinge Sochn                                                                               
                                                                                                            
              Brogghambra                                                    folio              
1            Byrsta                                                               folio               2. 3
.             Nääs                                                                 folio               4
              Sybble                                                                                   
              Ålberga  (annan stil:)   Olberga                           folio               5
              Bullesta                                                             folio               6
              Bröttesta                                                           folio               7
              Malmbrotorp                                                                         
              Lijdha torp                                                        folio               8
              Nolinge                                                             folio               9
              Bärgha                                                              folio               10
                                                                                                             11
              Klippesta                                                          folio               14
              Biörkesta                                                          folio               15
              Bodha                                                               folio               17
              Rådala                                                                                   
              Humbletorp                                                       folio               18
              Runstenen                                                         folio               19
              Gullhambra                                                        folio               20
              Tyttninge                                                           folio               21
              Maria                                                                folio               23
              Prästgården (annan stil:) eller Svahlsta                folio               24
              Wästerbröta                                                      folio               26
              Islesta                                                               folio               27
              Råby                                                                 folio               28
              Österbröta                                                        folio               29
              Wija                                                                  folio               31
              Österby                                                                                 
              Eltompta                finnas obeskrifne[1]                                       32
              Nårga                                                               folio               34
              Huseby                                                             folio               35
              Åffwänge och Oppinge                                      folio               36
              Uringe                                                               folio               37
              Ennesta                                                             folio               38
              Wåhresta                                                          folio               39
                                                                                                             40
              Malma (annan stil:) eller Malmsjö folio               41
              Wreta hörer til denna sokn, men finns                                     
              i Täljebo  (annan stil:)                                         fol                  45
              Skälby o Tyslinge  (annan stil:)                                                 43 o 44


[1] Härefter folio överstruket.