C8:Pärmens insida(Senare text:)

Reviderad, samt jemförd mot Registret och jordeboken
uti hvilken de vid Revisionen gjorde anvisningar å denna
Bok äro utmärkte med 8.
                                            N G Segerstedt