C8:Register 1    Södermannelandh
Lähnet               Häradet            Sochnen            Hemmanet                    Chartor
                                                                                                              Numero folio
                                                                            {Diupenboda         }    1
                                                                            {och                       }
                                                                            {Gattorp                }
                                                                            {Råby samt           }
                                                                            {Strand,                 }
                                                                            {Kiärr,                   }
                                                                            {Hedekarlstorp,    }
                                                                            {Bräntorp              }    2
                                                                            {Öskiatorp            }
                                                                            {Hwithälla            }
                                                                            {Fallet                   }
                                                                            {
                                                                            {Stenkulla och      }    3
                                                                            {Rådh                    }
                                                                            {
                                                                            {Löfåker lilla, och }   4
                                                                            {Fagerbiörck         }
                                                                            {                                                                              Nykiöpings        Oppunda        Juleta sochn       {Kårtorp och         }    5
Lähn                   härad                                        {Ofwankyl            }
                                                                            {Hedenäng och    }     6
                                                                            {Hältäppa             }
                                                                            {Träda och           }    7
                                                                            {Stockholm         }
                                                                            {Lyda                         8
                                                                            {Kyl                           9 
                                                                            {Botten                      10
                                                                            {Gluggen                   11
                                                                            {Kiällarboda              12
                                                                            {Hillerstad                 13
                                                                            {Wästerheden            14
                                                                            {Leerbäcken      }
                                                                            {samt                 }      15
                                                                            {Steenstorp        }
                                                                                                                 
                                                                                    15
                            Dito härad     Skyllinge            Lindh
                                                                                   etcetera