C8:Register 3


   
Lähnet               Häradet            Sochnen            Hemmanet                    Chartan
                                                                                                              Numero folio
                                                   Wingåker           Forsaqvarn                36
                                                                             Karstorp                     37
                                                                            {Kohlbärga                 38
                                                {Malm sochn      {Kalfshällan    }
                                                {                          {och                 }         39
                                                {                          {Bertillstorp    }
                                                {                          {Prästorp                    40  
                                                {                                                            
                                                {                                   5
                                                {                             
                                                {                            {Åhlspånga               41 {Torpen Nääs
                                                {                            {                                      {Bretorp och
                                                {                            {                                      {Söra     
                                                {                            {Währskiähl              42          
                                                {                            {Nyqwarn        }
                                                {                            {Nyqvarnstorp }        43
                                                {                            {Trållbohl        }
                                                {                            {
                                                {                            {Tunstorp    }            44
                                                {                            {Gomåttan  }
                                                {                            {
                                                {                            {Rallestad och    }
                                                {Bettna                  {Lundby samt    }
                                                {                            {Kiärrbohl          }     45                          
Nykiöpings      Oppunda        {                             {Stora Wedbo    }
lähn                  härad              {                            {Lilla Wedbo      }
                                                {                            {Hählstugan       }
                                                {                            {Mostorp och
                                                {                            {Mostugan         }
                                                {                            {Holmen                    46
                                                {                            {Pipartorp ock    }
                                                {                            {Kofhult             }      47
                                                {           
                                                {                            {Himblinge med  }    48 samt
                                                {Floda sochn        {Andebohls torpet}        Himblingestuga
                                                {                            {Forss med torpet}    49
                                                {                            {Rostugan            }
                                                {                            {Wykan och         }    50
                                                {                            {Biurstorp            }
                                                {
                                                {                            {Weyryd                    51
                                                {Leerbo sochn      {Wyk och            }     52
                                                                              {Biurstorp           }
                                                                              {Wykstugan        }
                                                                                Brotorp             }
               
                   Dito härad              Dito                    Byesta etcetera