C8:Register 4    Södermanlandh
Lähnet                       Häradet                Sochnen            Hemmanet              Chartan
                                                                                                                    Numero folio
                                                                                        {Byesta och }
                                                                                        {Bergenääs  }           53
                                                                                        {Berg           }
                                                            {Leerbo sochn    {Grannäs och }         54
                                                            {                          {Röserne        }
                                                            {                          {Stockbäcken  }
                                                            {                          {och                }        55
                                                            {                          {Wärna           }
                                                            {                          {Kiermbol                56
Nyckiöpings Lähn, Oppunda härad    {                          {Haga och }             57
                                                            {                          {Backa      }
                                                            {                                    7
                                                            {Wadsbro sochn  Weckla ock}            58
                                                            {                           Skeenhalla }        
                                                            {
                                                            {                         {Skräddaretorp}
                                                            {                         {Bincklinge     }        59
                                                            {                         {Sommartorp   }
                                                            {Wrena sochn    {Ekeby                       60
                                                                                       {Wefwelsund             61
                                                                                                          3
                                                                  Summa af Oppunda härad    61 chartor
__________________________________________________________________
                                                                                   {Stora  Lyda    }
                                                                                   {Lilla Lyda      }
                                                                                   {Högsäter        }
                                                                                   {Hummelkiärr }        62
                                                        {Kyla sochn       {Lagiöle          }
                                                        {                         {Knotorp         }
                                                        {                         {Nytorp           }
                                                        {                         {Kråkwasken            63
                                                        {  
Nyckiöpings Lähn, Jönåker            {                         {Kiärsta                    641
                                                        {                         {Kulltorp                  65
                                                        {                         {Åminne                   66
                                                        {                         {Hiulbo och }
                                                        {                         {Harpebohl  }           67
                                                        {Biörkwyk         {Måhltorp                 68
                                                                                   {Wabbnäs                 69
                                                                                   {Upland                    70
                                                                                   {Siögtorp                  71
                                                                                   {Wedebyqvarn          72
______________________________
1) Text i högra marginalen:
Hällen
Mota
Ramfors
Endtorp
Hyttan
Bergsmantorp
Kulltorp
Skierpåkern
Wedboquarn
Dahl
Knouga
Åå
Bro
Torp
_________________________________
(Text på högra halvan av uppslaget:)

Lähnet            Häradet                Sochnen            Hemmanet              Chartorne
                                                                                                           Numero Folio
                                                    {Halla sochn    {Kiällkesta              73                                                           
Nykiöpings    {Jönåkers härad   {                       {Ellesta                   74 
    lähn                                         {
                                                    {                       {Ormhäll            }
                                                    {                       {Neder Walinge }    75
                                                    {                       {Öfwer Walinge      76
                                                    {Stegtompta     {Bondeby            }  77
                                                    {sochn              {med Sandstugan}
                                                                             {Tickstad                 78
                                                                             {Gouglunda             79
                                                                             {Eneby                     80
                                                                             {Helliestad               81
                                                                                      7                                                 
                     {Jönåker hä-           Lunda sochn     Öhlsta                      82
                     {rad

(Senare text nedtill på sidan:)
Reviderat den 23 January 1701

År 1893, januari, är denna kartebok med ledning af
förestående register invänterad och fullständig be-
funnen
                    H. M. Kruuse