C8:014


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono hemmanet Westra Heedan
medh des till ägor och lägen-
heeter, som ähr belägit uty
Södermannelandh Oppundha
häradh och Jullta sochn
Mätt Anno 1692        af
                                Petter Utter

Wästra Heedan 1/8 hemman ähr opdragit Konglig Mayestätt och Cronan
af Kongliga Rådet sahlige Schiering Rossenhane Anno 1643
som och nu possideras af Konglig Mayestät och Cronan med
fölliande tillägor.

Åcker Eng                                                                        Tunnor Lass
I.                Starck biörck leer iordh     2 24/56
II.               Samma slags iordh mon    3 20/56
                       Summa 5 44/56 tunnor
                                          Dett åhrliga uthsädet ähr        2 50/56    -
III. 10 tunnor kerrwaldh       ad 3 lass      30
IV. 4 ½ tunnor hårdh waldh ad ½ lass    2 1/4
V. 1 ½ tunnor Sydwaldh      ad 1 lass     1 ½
VI. 3 ½ tunnor hårdh waldh
    medh små tallskoug         ad 1/4 lass   7/8                     -        34 5/8

A. En hage medh småt biörck buskar och godt
    bette
B. En hage steenigstennig
    Humblegårdh om 50 stänger
    intet fyskie

    Detta ähr af gierda på Bottns ägor
    hwar på ähr mycket knapet fångskoug
    till wedh och gierdzell ingen timber
    skoug, nötorfftigt mulbette.

(Text på kartbilden:)
Christophers torps hängner här
Öster Heeda hängner på denne sydan
Westerheden
måsse
Skoug och uthmarck tager här emot

Scalan inhåller 1200 alnar