C8:015


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Cronohemmanen Leerbäcken och Stennstorp
som ähro belägne uty Södermanneland
Opunda häradh och Jullta sochn Mätt
Anno 1692 af
        Petter Utter

Leerbacken A. 1/8 hemman Stennstorp B. 1/8 hemman. Desse ähre
opdragna Konglig Mayestätt och Cronan, af Konglige Rådet Sahlig Herr Schiering
Rosenhane Anno 1643, som och nu Possideras medh föllian-
de lägenheeter.

  Åker Eng                                                                                Tunnor  Lass
A. I.           Biörck leerra                                    2 48/56
    II.          Lyka åcker iordh                              5 24/56
                               6 12/56 Tunnor   
                                                         Dett åhrliga uthsädet        3 6/56     -
         III. 14 tunnor kerrwaldh    ad 2 lass          28
         IV. 3 21/56 tunnor hårdh waldh ad 1 lass  3 3/8
         V. 12 ½ tunnor kerr och starrwald
             med små wydskoug              ad 1 lass   12 ½                             43 7/8

         C. En hage af godt bette, ingen humblegårdh
              intet fyskie

B. VI.      Biörck iordh                                     2
    VII.     Lycka åcker iordh                            1 50/56
                    Summa 3 50/56 Tunnor
                                            Dett åhrliga uthsädet ähr                1 53/56     -
    VIII. 1 48/50 tunnor Syd och hårdh wald ad 2 lass  3 ½
    IX. 5 48/56 tunnor hårdh wald                 ad 1 lass    5 3/4
    X. 2 tunnor hårdh wald                           ad ½ lass    1            -            10 1/4

        D. En hage af ahl och biörck skoug godt bette,
        ingen humblegårdh, intet fyskie

    Dessa hemman ähro afgierda på Bottns ägor
    hwar uppå finnes mycket knapt fångskoug
    till wedh och gierdsell, ingen timberskoug
    Nötorfftigt mulbette.

(Text på kartbilden:)
Öster-heeda hängner stööter här intill
Steenstorp
Skoug och uthmark tager emot på denne sydan
stennig mark och biörckskoug
Leerbäck norr
stennig marck med biörkskoug

Scalan inhåller 1000 alnar