C8:016


(Baksida.Texten delvis dold av lagningsremsa:)

Oppunda härad
Skyllinge ...
16...