C8:022


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
öfwer frälsehemmanet
    Wähla
som är belägit uti
Sudemanneland
Oppunda Härad och Skyllinge
    sochn
Mätt Anno 1688 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Wähla 1 frälsse hemman ähr förmedlat till 3/4
    utj alla uthlagor, des lägenheeter, ligger uty
    tegskiffte med skatte gården uty åcker, äng och
    hager af lycka stoor dehl.
C. {1. Starck leer iord men god                            9. 24
     {2. lett lerr iord                                                4. 19        13 tunnor 46 cappar
D. Starck lerr iord och god                                  10. 14
E. Starck lerr iord god bärande                             2. 17        12            31
F. Kerr och måsse wald sämker        32 tunnor    30
G. {3. Kerrwald                                105               13
    {4. } hård- och måsse wald          4 31/56          1
    {5. }
H. Sydwald                                       1                    2
J. Bärande sydwald, för sig allena    2 ½               10         56 lass
L.  } Twenne hagar af snäfwert bette.
M. }
    Humblegårdh om 200 stänger 300 qvadrat alnar
N. Een liten tompt

B. Skatte gården 1. hellt af samma lägenheeter
    uty åcker och äng sa och hagar som frälssegården
K. En äng för sig allena    1 5/7 tunnor    9
O. Tompt, humblegårdh 200 stänger 300 qvadrat alnar.

    Desse gårdar hafwa sin egen skoug der uppå.
    Ähr nötorfftig fång skoug af gårdhe fång och wedbrand
    sampt småt timber, knapt mulbete
    nötorfftigt fyskie.

    Oskattlagde torp twenne
P. Wählatorp ligger till frälssegården
Q. Sand och letiord                                -    17        -    17
R. Sand och let iord                               -    21        -    21
S. En hage, men ingen äng

T. Biörn torp kommer skattegården till
V. hafwer intet mer än en täppa letiord    -    40        -    40
X. En hage, ingen äng.
   
    Twenne sållat stugor

(Text på kartbilden, först runtom:)
Spotby Siöön
Kiölsta ägor på denne sydan
Skaluna ägor här
Fimta ägor möta här

Wähla
Sållat-stugor
Fiähln
Wählatorp
Biörntorp  

Scalan inhåller 1200 alnar