C8:023b


Geometrisk
Affrytningh
oppå frällsse hemmanet
    Fyröö
som är belägit utj
Sudermanneland
Oppunda Härad och Skyllinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                Petter Utter

A. Fyröö 3 frälsse hemman ähra förmedlade
    till 1 ½ dee ähra och lagde till et hemman
    och häfdas för ladugårdh under Åhrsta gårdh.
B. {1. Starck leer iord                                   30. 19
     {2. Moo iord ny upgiord                           2. 28
C. täppa sand och let iod giord af ängen        1    -        33 tunnor 47 kappar
D. {3. Starck leer iord                                    23. 7
    {4. let iord nylig upgiord                            2. 31        25            38
E. Sydwald god bärande            20 tunnor     50
F. {5. } Sydwald                        20 7/8           41 3/4
    {6. }
    {7. Mager hårdwald               30 13/28       15 ½
G. Sydwald                                 2 5/56            4            111 1/4 lass    
H. En hage af godt bette, små gran- tall och all-
    skoug
J. En kalf tompt
    Intet fyskie, ingen humblegårdh
    Hafwer sin egen skoug hwar uppå ähr
    nötorfftig fång skoug wed och gärdefång
    sampt småt timber till ladugårds huus
    nötorfftig mubette, intet torp ey heller
    lägeligit at göra något.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Floda sochn och Jullesta ägor möta här
Staafh skougs ägor stöter här intill
Skyllinge by
Kiällesta ägor tager emot
Häringe ägor möter på denne sydan

Fyröö

Scalan inhåller 1500 alnar