C8:026c


(Text t.h. som fortsätter från folio 026, Opäng avgärda hemman)
(Åker Eng)
        XXII. 8tunnor kerr och hårdh wald    ad 1 lass    8
        XXIII. 1 42/56 kerrwald                     ad 7 lass    12 1/4
        XXIV. 21/56 tunnor kerrwald            ad 5 lass     1 7/8
        XXV. 2 tunnor kerrwald                    ad 5 lass     10                32 1/8

    G. en hage stennig mark.

    Räntan effter Methoden på A
    åckern af 5 kornett                  20 : 8
    25 lass skatthöö af 24%        18 : 24
    Skoug kan iy skatt leggias
    humblegård                             - : 8            39 : 8