C8:027


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono hemmanet Platztorp
hwilket ähr belägit uty Söder-
manneland och Oppunda
häradh och Blaxtadh sochn
mät Anno 1691 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio
                                                                                   Tunnor Lass
I. Stark och grund biörk och talliord    2 14/56
II. Stark och wähl häfdat graniord       4 21/56
III. Starck gran och biörkiordh            7 28/56
         Summa 14 7/56 tunnor
    Dett åhrliga uthsäde ähr                                         7 7/112

IV. 1 1/14 tunnor kerrwald  ad 3 1/4 lass   4 1/16
V. 2 ½ tunnor hårdhwald    ad    1/4 lass    5/8
VI. 2 6/7 tunnor kerrwald   ad    3              8 4/7
VII. 4 4/7 tunnor kerrwald  ad    3             13 5/7
VIII. 6 7/14 tunnor syd wald ad  2             13 ½
IX. 2 9/14 tunnor sydwald    ad 1/4            5/8            -            41 11/112

X. hag af godt bette
XI. Een hage steenig men godt bette

    Detta ähr bohlby och hafwer
    sin egen skoug, hwar på ähr
    nötorfftigt till wedh och
    gierdzell doch största dellen
    ähr af tall, godt mulbette
    så och fyskie godt humblegård om 100 stänger

(Text på kartbilden:)
Fyrby ägor tager emot på denne sydan
Steeringe ägor uthy Åhrdahla sochn mötter på denne sydan
Tall skoug
gran tall hage och biörk skoug
gran skoug
godh bettes mark
Sydwald
Sydwal
stennig marck medh små biörck skoug och godt bette
hage
kerr-wald
hårdh-wald
Platstorp
Lång-halsen Lacus
kerrwald
kerrwald

Scalan inhåller 1000 alnar