C8:030b


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Backa Majorens af Jnfanterie Booställe med
des till ägor och lägenheeter ähr och
belägit uty Södermanneland
Oppunda häradh Wingåker sochn
Mätt Anno 1691 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio
                                                                                                  Åker    äng
                                                                                                Tunnor  lass
A. Backa Crono befinnes af vn-
    derstående wilckor och lägen
    heeter
I. Gran och tall iordh medell-
    måttig stark wähl häfdat                   10
II. Samma slags iordh mon
    med små steen och steen rör            6 ½
III. Medellmåttig stark och talliordh    2
            Summa 18 ½ tunnor
    Dett åhrliga uthsäde ähr                                                        9 14/56

IV. /21 1/7 tunnor/ Kerr och godh starwald ad 2 ½    52 6/7
V. 4 tunnor hårdh wald                                ad ½        2
VI. 13 3/7 tunnor hårdh och sydwald         ad 1 ½     20 1/14
VII. 9 5/14 tunnor Syd- och hårdh wald     ad 2        18 5/7
VIII. 7 ½ tunnor kerrwald                           ad 2 ½    18 3/7
IX. 1 1/7 tunnor kerrwald                            ad 2        2 2/7                    114 19/28

B. Koohage godt bette
C. Hästhage godt bette
D. Enn litten hage. Uthi desse hagar
    beståår all byens mulbette
    så och fångskoug hwilken ähr
    till nötorftten wedh och gierdzell
    humblegårdh till 100 stänger fyskie litet
    uty Kohsnaren

(Text på kartbilden, först runtom:)
Holmen
Khåsnaren lacus
Nääs tager emot här
Molcka ägor tager emot här
Floda sochn
Gåxtorp ägor tager emot på denne sydan

kerr-wald
tallskoug
häst hage tallskoug
kerrwald
Syd och hårdhwald
hage steenig
Backa
hårdh och sydwald
småt buskasie
kerr godh starrwald
hårdh wald
småt buskasie
koo hage gran och tallskoug

Scala Ullnarum