C8:034


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
frälsse hemmanet Giöttslinge
med alla des tilliggande legenheeter
som ähr belägit uty Södermen-
neland Oppunda häradh och
Wingåcker sochn Mätt Anno 1694
    af
            Petter Utter

Giöttslinge 1. frälsse hemman ähr för medlat
till ½ uty alla uthlagor, des legenheeter som
    föllier.

Åker Eng                                                                                      Tunnor Lass
I.        Lätt iordh                                                  4 5/56
II.      Samma slags åcker iordh                          4 21/56
_____________________  8 34/56  tunnor 
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                          4 17/56
   
    III. 5 tunnor hårdh waldh                                  ad 3   lass 15
    IV. 3 tunnor hårdh och måssewaldh                  ad 1/4 lass 3/4
    V. 9 3/8 tunnor hårdh och måsse waldh mager ad 1 lass 9 3/8
                                                            _____________________              25 1/8
    A. B. C. trenne hagar små

Detta ähr belägit på Hannella ägor, hwar på de
och niuter sin fångskoug till wedh och gierdsell
nötorfftigt muhlbette, intet fyskie,
humblegårdh till 300 stänger

(Text på kartbilden:)
Wycks hängner stööter här in-till
hage biörkskoug
hage
Giötslinge
hage steenig

Scala Ullnarum