C8:043


(Rubrik:)
Geometrisk
Affritningh
Oppå frälsehemmanen
Nyqvarn Nyqvarnstorp
och Trolbol
som ara belägna uty
Sudermanneland
Oppunda Härad och Bettna sochn
Mätt Anno 1690 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Nyqwarn 1 frälssehemman ähr för medlat till ½ uty alt
    men dagswercken som en full gårdh, des lägenheeter.
B. {1. Medelmåttig starck iordh            3.17
    {2. Starck leer iordh                          - 50                  4 tunnor 11 kappar

C. {3. lätt iord                                        4.45
    {4. Starck leer iord                             - 46                  5            35
   
D. {5. Mager hårdh wald    12 19/28 tunnor   3 ½
    {6. Kerrwald                    11 5/14             22 5/7       26 3/14 lass

E. Een bettes hage godt bette
F. Een hage ähr tagen af ängen
G. Een kalf hage, intett fyskie.
    Humblegårdh om 140 stänger    170 qvadrat alnar

H. Nyqwarnstorp 1 frälsse hemman för medlat till ½ uty
    alt, des lägenheeter som föllier.
J. Medelmåttig starck iordh                3.30                    3 tunnor 30 kappar          
K. Medelmåttig starck iordh               4.21                    4            21
L. Hårdhwald mager    13 17/28 tunnor     13 ½           13 ½ lass
M. Een hage tagen af ängen
N. Een bettes hage
O. Een dehl af hagen ähr timberskoug men förbuden
    till huusbondens nytta
    ingen humblegård, intett fyskie

P. Trolbo 1 frälsse hemman ähr för medlat till ½
    uty alle uthlagor, des lägenheeter
Q. {7. Starck leeriordh                    1.45
    {8. Sand och lett iord                  4.3                        5 tunnor 48 kappar
R. Sand och lätt iordh                     4.47                      4             47
S. {11. hårdh wald            6/7 tunnor  1 ½ 
    {12. kerrwald                5 15/28    16 17/28
T. {9. Mager hårdh wald   9 11/28    4 ½   
    {10. kerrwald                4 13/28    4 ½                    27 3/28 lass
V. hage tagen af ängen
X. Een bettes hage
Y. Samma ledes bettes hage intet fyskie
    Humblegård 200 stänger 300 qwadrat alnar

Desse hemman ähre afgierdha på Broby ägor, der
på de niutta sin fång skoug till wed och gärdefång,
ingen timberskoug, snäfwert mulbette
Miöölqwarnen och såågen ligger till herre
gården

(Text på kartbilden:)
Broby hägnar möter här
Snickartorps hagnar
Nyqvarns torp
Qwarn
Sååg
Nyqvarn
Tuntorp hägnar
Trolbol
Skoug och uthmarck möter här

Scalan inhåller 1200 alnar