C8:046

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
öfwer Skattehemmanet
    Holmen
        uty
Sudermanneland
Oppunda härad och Bettna sochn
Mätt Anno 1690 af
                Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Holmen 1 skatte hemman ähr för-
    medlat till ½ uty alt, des lägenheeter.
B. biörckleer                                2. 5
C. Leeriord god åcker                 1. 55         4 tunnor 4 kappar
D. Medelmåttig starck iord        3. 45          3            45
E. {1 Kerrwald    12 4/7 tunnor 25 ½
    {2 hårdwald    6 11/14           10 5/28        35 9/28 lass
    Ingen hage, icke heller humblegård,
    intet fyskie
    Detta ähr afgierda på Kielsta ägor hwar
    på det niutter sin fångskoug till wed
    gierdsel, men mycket knapper, ingen
    timber skoug, knapt mulbette.
    Ähr och kring bygdt af torp på alla sydor.

(Text på kartbilden:)
Abborpotten
Lerbo sochn ägor möta
Kierbol möter på denne sydan
Holmen
Broby ägor

Scala Vlnarum