C8:047


(Rubrik:)
Geometrisk
Affritningh
oppå frälsehemmanen
Pypartorp och Kofhult
som ara belägna uti
Sudermanneland
Oppunda Härad och Bettna sochn
Mätt Anno 1690 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Pypartorp ½ frälssehemman ähr
    förmedlat till 1/4 uty
B. Starck biörckleera                        3. 50
D. Täppan                                         -  28        4 tunnor 22 kappar
C. Starck biörkleera                           4. 5        4            5
    {1. Kerr och måssewald 4 9/28 tunnor 4
E. {2. Kerrwald                  4 8/14            9
    {3. } hårdhwald              1 ½              3/4
    {4. }
F. {5 } kierrwald               2 22/28          5
    {6. }
G. {7. hårdhwald             5 25/28         2 3/4
    {8. Sydwald                1 11/28                      21 ½ lass

(Text i nästa spalt:)
H. Enn betteshage af steen och berg.
    intet fyskie, ingen humblegård

J. Kåfhult ½ frälsse hemman ähr för-
     medlat till 1/4 frälsse uty alt.
K. Starck biörck lerra                       3. 9             3 tunnor 9 kappar
L. Starck biörck leera                        3. 25          3            25

      {9. Sydwald                          5 tunnor 10 ½
M. {10. } hårdhwald mager 11 3/28        8 1/4
     {11. }
Q. Utty Pypartorpäng 1 13/28    1 ½                    20 1/4 lass
N. Enn kalfhage
O. Enn bettes hage
P. ähr och en hage af berg och steen
    intet fyskie
    humblegård om 50 stänger
   75 qvadrat alnar
(Tredje spalten:)
desse ähra afgierdha uppå Hageby
ägor hwar på den sin fång
skoug bör hafwa men mycket
knaper, så och snäfwert mul-
bette.

(Text på kartbilderna:)
Skoug och uthmark möter här
Pypartorp
Hageby hägnar

Skoug och uthmark tager emot här
Kofhult
 
Scalan inhåller 1000 alnar