C8:048a


(Baksida till folio 48)

Floda sochn 48.