C8:048c


(Baksida med text som hör till folio 048)

Räntan effter Method på A
åcker ad 5 kornet                    20 : 1 : 3/5
21 lass skatthöö ad 24            15 : 24 : -
Skoug                                      2 : 8 :  -
humblegårdh                           - : 4 :  -          38 : 5 : 3/5