C8:053a


(Baksida till folio 053)


Hörer till inbundna boken I.8.

Återkomne från afräken