C8:057


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälsse hemmanen
Haga och Backa
som ära belägna uti
Sudermanneland
Oppunda Härad och Lerbo Sochn
Mätt Anno 1690 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Haga 1 frälsse hemman är förmedlat till
    ½ uty alla uthlagor både Cronan och hergården
    des lägenheter som föllier
B. biörckiord ähr wähl häfdat                5. 52        5 tunnor 52 kappar
C. biörck iord ähr och swicksam          4. 51         4 tunnor 51 kappar
D. Engen kerr och måssewald 16 tunnor   24
E. Kerrwald bärande                2 3/4          10        34 lass
F. Enn hage af berg och små gran och tallskoug
    något littet fyskie
    Humblegård om 200 stänger 300 qvadrat alnar

G. Backa 1 frälsse hemman ähr förmedlat till ½
    uty alla ut lagor, med des legenheeter,
H. {1. Starck biörck lerra                    2. 5
    {2. Sand iord                                   3. 25
K. Täppan sandiord                             -  36        6 tunnor 10 kappar
J. {3. Starck biörk lerra                       3. 23
    {4. Sand iord                                  2. 15        5 tunnor 38 kappar
L. {5. Kerrwald                   3 37/56     7
    {6. mager hårdwald         2 51/56    1 ½
M. {7. kerrwald                   1 3/4        4
     {8. mager hård wald        3 ½         1            13 ½ lass
N. Een hage af moomarck, intet fyskie,
    humblegård om 20 stänger 30 qvadrat aler.

    Desse hamman ähra af gierda på Knutsta
    ägor hwar på dee niuta sin fångskoug
    till wed och gårdefång ingen timberskoug
    knapt mulbette.

(Text på vänstra kartbilden:)
Ekeby hägnar möta
Walla ägor möter
Spetby siöön
Haga
Knutsta hägnar tager emot
Spetby

(Högra kartbilden:)
Knutsta hägnar
Bohammars hägnar
Backa
Skoug och uthmark på denne sydan
Spetby intagor här

Scalan innehåller 1200 alnar